เกี่ยวกับเรา

"ความเป็นมาของธุระกิจ"

บริษัท จีพีเอ เอเซีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญงาน ด้านการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท จีพีเอ เอเซีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญงาน ด้านการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท จีพีเอ เอเซีย จำกัด เริ่มแรกนั้นบริษัทดำเนิน กิจการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา Glass and Facade Consultants, การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง โดยการ ติดตั้งกระจกอาคารสูง และต่อมาได้มองเห็นว่าอาคารสูง ในประเทศไทยนั้นได้มีการสร้างอาคารสูงเพิ่มมากขึ้นทุกปี และได้ ทราบถึงปัญหาส่วนใหญ่ของอาคารสูง ก็คือ การดูแล การซ่อมบำรุงอาคารภายนอก เช่น การรั่วซึม การทำความสะอาด การเปลี่ยนกระจกอาคาร เมื่อมีกระจกแตกหรือร้าว ซึ่งการทำงานต้องใช้กระเช้า หรือ Gondola เป็นอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายงานด้านการซ่อมบำรุงอาคารภายนอก โดยการใช้พนักงาน โรยตัว หรือ “สไปเดอร์แมน (Spiderman)” มาทำงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมาก โดยที่สำคัญคือสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการทำงาน

“ วิสัยทัศน์ (Vision) ”

เราจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้านการการซ่อมบำรุงอาคาร โดยมุ่งเน้นงานป้องกันการรั่วซึม และงานทาสี

“ พันธกิจ (Mission) ”

  1. เราจะดูแลแก้ปัญหาการรั่วซึม ซ่อมแซมบำรุงทั่วไปทาสีอาคารให้สดใส มุ่งเน้นความพึงพอใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
  2. เราจะพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ไปพร้อมกับความต้องการของลูกค้า
  3. เราจะให้บริการที่เป็นเลิศ โดยเน้นคุณภาพความปลอดภัย รวดเร็ว และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

“ คำขวัญ (Slogan) ”


“ GPA ผู้นำด้านการซ่อมบำรุงอาคาร ”

“ Building Maintenance is My Service ”

เราใส่ใจดูแลอาคารของท่านเสมือนหนึ่งบ้านของเรา

GPA ASIA CO.,LTD


ผู้เชียวชาญ และชำนาญงาน ด้านการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร
โดยทีมงานผู้เชียวชาญ ดูแล การซ่อมบำรุงอาคารภายนอก และภายในอย่างมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์นานนับสิบปี

72/55 หมู่3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
TEL: 02-962-6711-3 FAX: 02-962-6710
E-mail: gpa_asia@hotmail.com
www.gpaasia.com |

Copyright © 2017 GPA ASIA All Rights Reserved.