สำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง

รายละเอียดการทำงาน

  1. งานเปลื่ยนกระจก
  2. งานแแก้ไขรั่วซึม