งานติดตั้งกระจก

งานติดตั้งกระจกภายนอกอาคาร

ลำดับ

โครงการ

ชนิดกระจก

แหล่งผลิต

ขนาด (mm.)

หนา (mm.)

จำนวน
(แผ่น)

ติดตั้งปี

1

Q. House

Ocean Green H/S

U.S

940 x 2550

6

1

2543

2

โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

สีชา H/S

ไทย

1150 x 1175

6

37

2544-2547

3

UM Tower

Azurite H/S

-

1650 x 1330

6

23

2544

4

ว่องวานิช

Blue Green A/N

-

750 x 1250

6

3

2544-2547

5

แกรนด์อัมรินทร์

H/S

ชาทอง H/S

ไทย

ไทย

982 x 1180

982 x 1180

6

16

17

2546-2547

2546-2547

6

ไทม์สแควร์

กระจกเงา H/S

ไทย

ไทย

-

1840 x 2640

24

6

3

9

2545

2545

7

เลครัชดา

H/S

Laminate Reflective

ไทย

ไทย

2500 x 860

1933 x 525

6

12

10

5

2545-2547

2545-2547

8

ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย

ไทย

1500 x 1015

18

14

2545

9

อัศวเหม

H/S

H/S

ไทย

ไทย

1225 x 960

1225 x 960

6

4

43

2545

2545

10

ชินวัตร 2

Blue Green A/N

U.S

1120 x 1750

6

22

2546-2547

11

บางนาทาวเวอร์

Temper   ชาดำ

ไทย

1233 x 2740

10

1

2547

12

อามีโก้ ทาวเวอร์

TS 220

ไทย

-

6

2

2547

13

เลอคองคอร์ด

Laminate

H/S SS.108

ไทย

ไทย

-

1978 x 1475

12

4

1

2547

2549

14

ซีพี ทาวเวอร์

H/S

H/S สีชาทอง

ไทย

ไทย

-

1660 x 1150

6

5

1

2547

2549

15

42 ทาวเวอร์

H/S

-

-

6

2

2547

16

ซัน ทาวเวอร์

H/S SS.508

ไทย

-

6

8

2547

17

อับดุลราฮิม

Laminate

ไทย

-

12

3

2547

18

แชงกรี-ล่า

H/S

ไทย

-

6

7

2547

19

อโศกเพลส

H/S

ไทย

-

6

3

2547

20

ทศท. คอร์ปอเรชั่น

H/S Blue

ไทย

-

6

6

2547

21

ตั้งฮั่วเส็ง

H/S

ไทย

-

6

9

2547

22

บ้านอ่อนนุช

H/S

ไทย

-

6

2

2547

23

เลครัชดา

H/S SS. 508

ไทย

1580  x 1072 

6

5

2548

24

ห้องเย็นเอเชี่ยน Seafood

H/S

ไทย

-

6

8

2548

25

สรีเซ็นเตอร์

Temper

ไทย

1049  x 2096

12

1

2548

26

อับดุลราฮิม Laminate ไทย

-

12

3

2548

27

แกรมมี่ H/S

ไทย

-

6

1

2548

28

Apstar H/S

ไทย

-

6

1

2548

29

นิติบุคคลอาคารชุด
พหลโยธินเพลส
โซลาคูเกร

ไทย

430 x 1485 

6 .

4

2549

30

ชินวัตร 2 Blue Green

ไทย

1715 x 1170

6

1

2548

31

พรีเมียร์ ปาร์ค

A/N4

ไทย

A/N 4 Clear + PVB 0.38 # 362800 + A/N 4

8

1

2489

32

รร.สวีทโฮเต็ล เลอคองคอร์ด

H/S SS.108

ไทย

1833 X 3178

8

2

2549

33

อาคารฉัตร

H/S Reflective NSS.514A

ไทย

1370 X 840 

6

1

2549

34

อาคารริชมอนด์

H/S TE110

ไทย

-

6

2

2549

35

IT SQUARE (หลักสี่)

H/S SS.208

ไทย

1660 X 1320 

6

2

2549

36

อาคาร SG TOWER

H/S TS.220A

ไทย

890   x 1390

6

1

2549

37

อาคารชาร์เตอร์

A/N ใส

ไทย

680  X 3440 

12

1

2549

38

อาคารศุภคาร Laminate

ไทย

1430 x 2355

10

1

2549

39

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ Temper

ไทย

2000 x 1100 

6

1

2550

40

อาคารพหโยธินเพลส Reflex Grey

ไทย

1800 x 1445

6

1

2550

41

อาคารพหโยธินเพลส Reflex Grey

ไทย

405 x 1070

6

1

2550

42

บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ BLUE GREEN

ไทย

490 x 1670

6

1

2550

44

อาคาร เอสวี ซิตี้   Laminate

ไทย

1900 x 1170

990 x   855  

12

9

1

2550

45

นิติบุคคลอาคารชุด
บ้านพหลโยธิน เพลส
H/S

ไทย

990 x   855   

1185 x   360

1035 x   1415

1085 x   1420

6

1

1

1

1

2550

46

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) H/S

ไทย

1130 x 1100   

6

1

2550

47

อาคารธนภูมิ H/S

ไทย

1152 x 2133

6

1

2550

48

BTS Building H/S TS-520

ไทย

1270 x 930

8

1

2550

49

บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
H/S

ไทย

1300 x 960

1270 x 930  

8

1

1

2550

50

บริษัท อามิโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  

H/S

ไทย

950 x 1225

1030 x 720

995 x 1731

6

1

1

1

2550

51

บริษัท รามอินทรา จำกัด

H/S

ไทย

1100 x 1100

900 x 1100

6

8

2550

52

อาคาร KPN

H/S

ไทย

850 x 950

815 x 1140

815 x 1140

6

1

2550

53

อาคารอามิโก้ ทาวเวอร์  H/S TS 220 ไทย

1010 x 755

1010 x 1720

6

1

1

2551

54

BTS Building   H/S TS-520

ไทย

920 x 860

8

1

2550

55

บริษัท เกิดฟ้า   จำกัด H/S SS 504

ไทย

1180 x 1450

6

1

2551

56

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์      H/S

ไทย

1165 x 1460

12

1

2551

57

โรงแรมแกรนด์ไชน่า H/S

ไทย

1035 x 1200

915 x 1300

1005 x 1385

1005 x 1485

6

1

1

1

1

2551

58

อาคารธนภูมิ

H/S

ไทย

1470 x 970

1345 x 940

6

1

1

2551

59

บริษัท เกิดฟ้า   จำกัด

H/S SS 504

ไทย

1180 x 1450

6

1

2551

60

อาคารพหลโยธินเพลส

โซลาคูเกร

Reflex Grey

ไทย

1130 x 1500

6

14

2551

61

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

H/S

ไทย

1240 x 990

6

19

2552

62

อาคารพหลโยธินเพลส

โซลาคูเกร

Reflex Grey

ไทย

1400 x 1500

6

1

2552

63

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด

H/S

ไทย

1180 x 1480

6

5

2552

64

อาคารโนเบิ้ลไรค์

Temper

ไทย

700 x 1400

8

1

2552

65

โรงแรม โฟร์วิง       Laminate

ไทย

1200 x 1200

8

1

2552

66

ตึกช้าง

โซลาคูเกร

Reflex Grey

ไทย

1020 x 350

6

2

2552

67

ตั้งฮั่วเส็ง H/S

ไทย

900 x 1100 .

6

1

2553

68

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด

Temper

ไทย

1365 x 370

10

1

2552

69

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด Heat Strengthened

ไทย

1175 x 1590

1110 x 1140

6

2

2553

70

มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย A/N ไทย

1000 x 1524

950 x 1100

6

2

2553

71

นิติบุคคลอาคารชุด เอสวี ซิตี้ Laminate ไทย 1100 x 1950

8

1

2553

72

มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย

กระจกเงา

พร้อมเจาะรู

ไทย

1220 x 2300

6

1

2553

73

นิติบุคคลอาคารชุดเลครัชดา Temper

ไทย

1490 x 2340

12

1

2553

74

ชาร์เตอร์สแควร์ Heat Strengthened

ไทย

650 x 1200

6

1

2553

75

อามีโก้ Heat Strengthened

ไทย

1050 x 1700

6

1

2553

76

มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย กระจกใสลายผ้า

ไทย

920 x 310

6

1

1

2453

77

สายลมสวีท Heat Strengthened

ไทย

1000 x 500

6

1

2553

78

บริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จำกัด Anneal ใส

ไทย

1960 x 2380

12

1

2553

79

สายลม แจ้งวัฒนะ Heat Strengthened

ไทย

790 x 780

880 x 780

6

19

2553

80

TOT หลักสี่ Heat Strengthened

ไทย

1143 x 1930

6

1

2553

81

นิติบุคคลอาคารชุด

เลครัชดา

Heat Strengthened

ไทย

1580 x 1065

1580 x 750

6

2

2553

82

42 ทาวเวอร์ Heat Strengthened

ไทย

1620 x 1190

6

1

2553

83

ว่องวานิช อาคารบี Anneal สีชาอ่อน

ไทย

1270 x 765

6

1

2553

84

โรงแรม โซฟิเทล สีลม -

ไทย

760 x 640

6

1

2553

85

โรงแรมเลอคอนคอร์ด H/S

ไทย

840 x 1840

6

1

2553

86

208 วายเรสโร้ด Temper

ไทย

1190 x 600

6

1

2554

87

บริษัท อามีโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด Heat Strengthened

ไทย

1030 x 1710

6

1

2554

88

บริษัท เกิดฟ้า จำกัด Heat Strengthened

ไทย

1040 x 1200

8

3

2554

89

นิติบุคคลอาคารชุด 42 ทาวเวอร์ SS 514

ไทย

1610 x 1170

6

1

2554

90

อาคารไทวา ออฟฟิต
คอนโดมิเนียม
งานติดตั้งตัว ล็อคบานกระจก - -

-

87

2554

91

บริษัท ไอ คอนเซ็ปส์ จำกัด งานติดตั้งกรอบ อลูมิเนียมพร้อม กระจก ไทย 860 x 1420

6

1

2554

92

บริษัท โกเบอินทีเรียร์ยูไนเต็ด
จำกัด
SS 114

ไทย

1140 x 1540

6

1

2554

93

นิติบุคคลอาคารชุด 42 ทาวเวอร์

SS 514 ชั้น 15

ไทย

1215 x 800

6

1

2554

94

นิติบุคคลอาคารชุด 42 ทาวเวอร์

SS 514ชั้น M

ไทย

1175 x 1525

6

1

2554

95

บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด SS 508

ไทย

840 x 1150

6

2

2554

96

บริษัท เทวินทร์ ทรัพย์สิน จำกัด Temper สีองุ่น

ไทย

780 x 780

6

1

2454

97

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) SS 508

ไทย

-

6

1

2554

98

อาคารเลครัชดา

SS 508

SS 508

ไทย

1070 x 1600

950 x 1600

6

1

2554

99

นิติบุคคลอาคารชุด
พหลโยธิน เพลส
โซลาคูเกร

ไทย

1160 x 1530

6

19

2554

100

บริษัท อามีโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

TS 220

H/S TS 220

TS 220

ไทย

1000 x 750

750 x 1010

990 x 1710

6

6

6

1

1

1

2554

101

ธนาคารกรุงเทพ สำนักงาน
พระราม 3

โซลาคูเกร

Heat Strengthened

โซลาคูเกร

โซลาคูเกร

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

1009 x 2043

1250 x 2500

590 x 1005

1940 x 1050

6

6

6

6

1

1

1

1

2554

102

ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ โซลาคูเกร

ไทย

1430 x 2125

8

1

2554

103

บริษัท โรงแรมเดอะ

ไดนาสตี้ จำกัด

กระจกใส

ไทย

1043 x 2645

1693 x 1720

6

6

1

1

2554

104

บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปลี่ยนขอบยาง บานกระทุ้ง - -

-

63

2554

105

บริษัท ซีพีออล์ล จำกัด (มหาชน) กระจกเงา - 790 x 955

6

1

2554

106

อาคารเลครัชดา SS 508

-

1060 x 1600

6

3

2555

107

อาคาร ธนภูมิ SS 508

-

1480 x 1480

6

1

2555

108

นิติบุคคลอาคารชุด
พหลโยธิน เพลส

โซลาคูเกร

โซลาคูเกร

-

450 x 1150

440 x 1485

6

1

2555

109

อาคารโชคชัย (ธนาคารยูโอบี) ลามิเนต

-

1050 x 1750

8

3

2555

110

อาคารว่องวานิช เปลี่ยนบานพับ 4 Bar

-

-

-

1

2455

111 อาคาร A เปลี่ยนกระจก ไทย xxxx 12 3 2556

Project Reference

GPA ASIA CO.,LTD


ผู้เชียวชาญ และชำนาญงาน ด้านการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร
โดยทีมงานผู้เชียวชาญ ดูแล การซ่อมบำรุงอาคารภายนอก และภายในอย่างมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์นานนับสิบปี

72/55 หมู่3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
TEL: 02-962-6711-3 FAX: 02-962-6710
E-mail: gpa_asia@hotmail.com
www.gpaasia.com |

Copyright © 2017 GPA ASIA All Rights Reserved.